Info

Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling den 13. marts 2023 kl. 19.00

på Hotel Ribe, Sønderportsgade 22, 6760 Ribe

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning, herunder planer for kommende år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor, samt suppleant for denne.
  8. Eventuelt.

Yderligere punkter til dagsordenen skal være Jazzin´Ribe i hænde senest den 5. marts 2023 og kan sendes til jakobjakobsen@mailbox.org

Følg os på www.ribejazz.dkwww.facebook.com/jazzinribe – Instagram Jazzin’Ribe.


Jazzin’Ribe blev stiftet 1. juni 1993. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme interesse for jazzmusik af kunstnerisk høj kvalitet ved at arrangere en række koncerter i løbet af året i Ribe og omegn, samt at afholde den årlige Ribe Jazz Festival. Foreningen er støttet af Esbjerg Kommune og Statens Kunstråd.

Jazzin’Ribe tilstræber at være et stimulerende forum for alle jazzinteresserede udøvere og tilhørere, og har herunder påtaget sig en særlig forpligtigelse over for unge musikere og tilhørere.
Foreningens nyeste flagskib er JazzCamp Ribe, hvor unge jazz-interesserede musikskoleelever prøver kræfter med jazzens genrer igennem tre dages undervisning, workshops og jam på Danhostel Ribe.

Følg Jazzin´Ribe på Facebook

Se i øvrigt Jazzin Ribes vedtægter her. 

Hvert år -nærmere bestemt den sidste hele weekend i juli-  afholdes Ribe jazzfestival.